Za velike in male plesalce

Za šole in vrtce

GSM: 041 878 464 plesni tečaji za otroke e-mail: info@plesplus.si

Baletni programi

Baletna igrarija (4 - 5 let)
Program »Baletna igrarija« je namenjen najmlajšim navdušencem nad baletom in klasično glasbo. Otrokom približamo nekatere osnovne baletne korake in jih spoznamo z zgodbami najbolj znanih baletnih predstav klasičnega baletnega repertoarja (Labodje jezero, Trnuljčica, Hrestač, Pepelka...).
Pouk poteka v plesni šoli enkrat tedensko po 45 minut od septembra do konca maja.
Učenci ob zaključku šolskega leta prejmejo priznanje o opravljenem programu baletna igrarija 1 ali 2..

Baletna pripravnica 1, 2 ali 3 (6 - 8 let)
Program "Baletna pripravnica" je namenjen učencem prve triade osnovne šole, ki bi se želeli spoznati s klasičnim baletom. Učenci spoznajo osnovne korake klasičnega baleta, izvajajo vaje za moč, razteznost, koordinacijo, gibljivost in vzdržljivost, ki so primerne njihovi starosti in sposobnostim ter spoznajo zgodbe in glasbo baletnih predstav (Giselle, Don Kihot, Bajadera, Romeo in Julija, Coppelia,...).
Pouk baletne pripravnice poteka:
- enkrat tedensko po 45 minut v prostorih njihovih osnovnih šol od sredine septembra do konca maja ali
- dvakrat tedensko (izjemoma lahko tudi enkrat tedensko) po 45 minut v plesni šoli od septembra do sredine junija.
Učenci ob zaključku šolskega leta prejmejo priznanje o opravljenem programu baletna pripravnica 1, 2 ali 3.

Balet 1. do 6. razred (9 – 14 let)

Pouk baleta je namenjen učencem od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki bi želeli usvojiti osnovni program baleta, ki se sicer izvaja na baletnih oddelkih glasbenih šol v Sloveniji z izjemo Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru in Ljubljani, kjer se izvaja obsežnejši program baleta in zajema večje število ur pouka baleta na teden.
Pouk osnovnega programa baleta poteka v plesni šoli od začetka septembra do sredine junija:
- dvakrat tedensko po 60 minut (1. in 2. razred)
- trikrat tedensko po 60 minut (3. in 4. razred)
- štirikrat tedensko po 60 minut (5. in 6. razred).
Ob zaključku šolskega leta učenci opravljajo izpit in dobijo spričevalo o opravljenem programu balet (1., 2., 3., 4., 5. ali 6. razred).

Rekreacija klasični balet za odrasle
Program rekreacija za odrasle je namenjena odraslim, ki se želijo spoznati s klasičnim baletom kot eno od osnovnih plesnih tehnik ali obnoviti že usvojeno znanje in se enkrat tedensko rekreirati na ta način.
Rekreacija poteka enkrat tedensko po 90 minut od septembra do konca junija v plesni šoli.baletni tečaj za otroke          baletna šola